usługi geodezyjne sztum

Geoinformatyka - Wikipedia

usługi geodezyjne sztum
Geoinformatyka ? dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej.
Geoinformatyka różni się od geoinformacji większym udziałem zagadnień informatycznych, głównie związanych z programowaniem.

W realizacji wyżej wymienionych zadań zaangażowany jest zespół środków technicznych (komputery, sieci teleinformatyczne), prawnych (ustawy i rozporządzenia), ekonomicznych (opłacalność inwestowania w sprzęt i oprogramowanie) oraz personalnych (użytkownicy, programiści i administratorzy systemów).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geoinformatyka

Wyznaczenie miejsca na postawienie fundamentów domu

Geodeta może znaleźć zatrudnienie w biurze projektowym.
Pracownicy takiego biura zajmują się tworzeniem projektów różnych domów i nadzorują pracami wykonywanymi w czasie ich budowy oraz urządzania.

Do zadań geodety współpracującego z biurem projektowym będzie należało wykonywanie pomiarów całych działek oraz domów, które mają na nich stanąć, wyznaczanie miejsca na postawienie innych budynków i czuwanie nad tym, żeby nie zostały one wybudowane zbyt blisko ogrodzenia i domu sąsiadów.

Wraz z innymi specjalistami będzie się starał wybrać takie miejsce na postawienie domu, które będzie stwarzało możliwość wykonania przy nim jedynie lekkiej izolacji przeciw zawilgoceniom.
Porozmawia także z sąsiadami, aby dowiedzieć się, czy posiadają jakieś plany rozbudowy swojego domu.

Pomiary wykonywane przy nowych blokach

Geodeci, którzy pracują w dużych miastach są zgromadzeni przy urzędzie miasta lub przy biurze projektowym.
Do ich zadań należy wykonywanie niezbędnych pomiarów w czasie budowy nowych bloków oraz dróg dojazdowych do nich prowadzących i czuwanie nad tym, żeby sklepy osiedlowe były stawiane zgodnie z prawem.
Nadzorują oni także proces poszerzania już istniejących dróg oraz wykonują szereg innych prac zleconych.

Wykonywanie pomiarów przy nowych blokach służy temu, żeby zachować należyte odległości pomiędzy nimi, podobnie jest ze sklepem osiedlowym.

Powinien on stanąć w takim miejscu, które pozwoli mu na spokojny rozwój, ale też zagwarantuje mieszkańcom osiedla prawo do korzystania z ich mieszkań i samochodów.

.
Dodane: 24-11-2016 10:24

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo Malbork Sztum

Widok do druku:

usługi geodezyjne sztum